Nieuws

De Algemene polisvoorwaarden rechtsbijstandverzekeringen van DAS zijn aangepast
De polisvoorwaarden zijn duidelijker geschreven en daardoor beter leesbaar. Ze zijn vanaf 01 januari 2020 van toepassing.


Verbetering ACAM Voordeelpakket

ELMAC treedt op als gevolmachtigde van Nationale Nederlanden, ASR en DAS Rechtsbijstand en stelt uit het assortiment van deze verzekeraars een optimaal verzekeringspakket samen afgestemd op de individuele klant. Wij zijn tot een besluit gekomen de verzekeringen die nog onder ons eigen label lopen met ingang van 1 juli 2019 actief om te gaan zetten naar de actuele producten van de verzekeraars. Wanneer uw pakket wordt omgezet wordt u hierover geïnformeerd. Meer informatie leest u hier.

 


Wijziging polisvoorwaarden a.s.r. Budgio

Per eerstvolgende hoofdvervaldatum van uw verzekering vanaf 01 oktober 2018 gelden er nieuwe polisvoorwaarden voor uw Budgio-Autoverzekering.

Wat is er aangepast? 

  • Rechten die we in de praktijk al aan verzekerden toekenden, zijn nu expliciet in de voorwaarden opgenomen.
  • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
  • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die helpt om informatie snel te vinden.
  • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

Nieuwe voorwaarden:


Wijziging polisvoorwaarden inboedelverzekering

Per 01 januari 2018 worden de polisvoorwaarden ELM.INB003 en-bloc gewijzigd. De uitsluitingen met betrekking tot de 'andere van buitenkomende onheilen' onder artikel 5.3.b zijn aangevuld met mobiele apparatuur. Verder zijn er tekstueel enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. We hebben de polisvoorwaarden hernoemd naar ELM.INB004.


Volmacht van Nationale Nederlanden

Vanaf 2017 voeren wij een volmacht van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V.. Met de toetreding van Nationale Nederlanden in de ondertekening van onze eigen verzekeringsproducten nemen we afscheid van London Verzekeringen, onderdeel van Allianz Benelux N.V.


Afschrijvingslijst bagage voor reisverzekeringen

Een reisverzekering van Elmac Assuradeuren als gevolmachtigde van de Europeesche verzekert u onder andere voor schade aan uw bagage. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat deze spullen tijdens uw reis worden gestolen, kwijtraken of beschadigen. In dat geval kunt u ons vragen de schade aan uw bagage te vergoeden.

Hoeveel krijgt u voor uw bagage vergoed?

De reisverzekering van Elmac Assuradeuren als gevolmachtigde van de Europeesche vergoedt de waarde van de spullen die zijn gestolen, beschadigd of kwijtgeraakt. lees verder.


Bedrijfsregeling 11: Uniforme schadevrije jaren tabel

Met ingang van 1 januari 2016 hanteren alle verzekeraars een uniforme schadevrije jaren tabel. Dit was voorheen niet het geval. Vanaf nu verliest u na het claimen van een schuldschade vijf schadevrije jaren. En voor ieder jaar dat u geen schade claimt krijgt u er één schadevrij jaar bij. Deze regeling geldt bij alle verzekeraars in Nederland. Meer over bedrijfsregeling 11 leest u in de publicatie van het Verbond van Verzekeraars.


DAS Rechtsbijstandverzekering: Invoering van nieuwe voorwaarden in het kader van de Vrije Advocaat Keus (VAK).

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze. Iedere klant van een rechtsbijstandverzekeraar mag daardoor kiezen wie voor hem of haar een procedure voor de rechter voert. Wij hebben daarop onze polisvoorwaarden aangepast. Er verandert niets voor u, als u een juridisch specialist van DAS een procedure voor u laat voeren. In de nieuwsbrief U&DAS leest u meer over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie en de aanpassingen in de polisvoorwaarden.


Klanttevredenheidsonderzoek schadeafwikkeling

Omdat wij onze dienstverlening willen blijven optimaliseren hebben wij een korte vragenlijst samengesteld. De vragen hebben betrekking op schadebehandeling. Hebben wij onlangs een schade voor u behandeld? Dan stellen wij het zeer op prijs als u de vragenlijst invult.


Nieuwsbrief DAS Rechtsbijstand 2013

DAS Antwoord: Informatie en praktische tips voor iedere ondernemer met een verzekering van DAS.


Verhoging assurantiebelasting per 01 januari 2013

De regering heeft besloten om het tarief van de assurantiebelasting te verhogen. Op 1 januari 2013 stijgt het tarief van 9,7% naar 21%. Daardoor gaat het bedrag dat u betaalt voor uw schadeverzekering omhoog per 1 januari 2013.

 Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de verhoging van de assurantiebelasting.


Extra assurantiebelasting over de reisverzekering
Vanaf 1 april 2012 is Europeesche Verzekeringen verplicht om over delen van de premie en de kosten van reisverzekeringen (extra) assurantiebelasting te rekenen. Op deze pagina leest u hier meer over.


Meer genieten
Europeesche Verzekeringen is al jaren dé specialist op het gebied van vrijetijdsverzekeringen.
En vanaf nu biedt zij nog meer: een serie handige producten en diensten waarmee u onbezorgd kunt genieten. Meer weten? Ga naar www.meereuropeesche.nl.


Verhoging WAM bedragen
In het kader van indexering van WAM bedragen heeft ook Elmac de verzekerde bedragen per 01-01-2012 aangepast als volgt:

Materieel € 2.500.000,- per gebeurtenis
Letsel € 6.000.000,- per gebeurtenis
Maximaal € 7.500.000,- per gebeurtenis