Q&A

 

Hier ziet een overzicht van de meest voorkomende vragen die wij krijgen rondom ons volmachtkantoor. Staat uw vraag er niet bij, schroom dat niet om ons te bellen zodat wij U graag een toelichting kunnen geven.

 • Wat is een gevolmachtigd agent?
 • Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?
 • Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?
 • En bij schade?
 • Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?
 • Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?
 • Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?
 • Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?
 • Hoe onafhankelijk is de gevolmachtigd agent?
 • Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?
 • Kan ik de Sociale Media gebruiken voor de gevolmachtigd agent?
 • Protocol inzake conflicterende situaties

Wat is een gevolmachtigd agent?
Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet.

Bijna, want hij draagt geen financiële risico's. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (Afm).

Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde; door de korte lijnen kan een  volmacht  sneller en adequater reageren bij acceptatie en schade vraagstukken.

Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?
Een gevolmachtigd agent is een bedrijf dat op zich zelf staat. Echter werkt deze zeer nauw samen met uw assurantietussenpersoon. Elmac Assuradeuren BV werkt exclusief samen met Acam Assurantiën BV. Men noemt dit ook wel een huisvolmacht.

Nieuwe aanvragen, wijzigingen en of royementen van verzekeringen lopen altijd via uw eerste aanspraakpunt Acam Assurantiën BV. Zij melden de aanpassing door aan de gevolmachtigd agent; zij bewaken ook de controle op uw verzekeringen.

Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?
Briefhoofd of website brengen meestal snel uitkomst. Of raadpleeg de polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de gevolmachtigd agent  in plaats van door de verzekeringsmaatschappij of bank zelf, hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent.

U kunt ook het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen; de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven vindt u op www.nvga.org.

En bij schade?
De  gevolmachtigd agent mag binnen de kaders van haar risicodragers de schades zelf afwikkelen. Dit is wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. De schade melding doet U altijd bij uw tussenpersoon Acam Assurantiën BV, die het dossier vervolgens voorlegt bij de gevolmachtigd agent. De gevolmachtigd agent reageert aan Acam Assurantiën BV, die u vervolgens informeert. Dit gebeurt binnen 5 werkdagen.

De schade-uitkering verloopt vervolgens via de Tussenpersoon, die ook een controlerende taak heeft of bijvoorbeeld de premie op tijd is betaald.

Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?
Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of bedrijven, de gevolmachtigd agent is een professional die het juiste financiële product kan leveren.

De gevolmachtigd agent kan u naast standaard financiële producten van banken en verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct. Hij kan de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct zelf aanpassen binnen de afspraken met haar risicodragers.

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?
Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld.

Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?
Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?
Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding. U betaalt niets extra's. Deze vergoeding is alleen bestemd voor de volmacht werkzaamheden.

Vraag uw gevolmachtigd agent naar zijn Dienstenwijzer of Dienstverleningsdocument. Daarin leest u alles over zijn dienstverlening en honorering.

Hoe onafhankelijk is de gevolmachtigd agent?
De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen verzekeraars en banken. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. De gevolmachtigd agent bepaalt uiteindelijk zelf waar hij de risico’s onderbrengt binnen zijn keuze aan risicodragers.

Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?
Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (Afm) zijn gesteld. Bovendien stellen banken en verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit.

De meeste gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert.
Kijk op www.nvga.org.

Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

Kan ik de Sociale Media gebruiken voor de gevolmachtigd agent?
Neen. Elmac Assuradeuren BV gebruikt  geen Twitter, Instagram, Facebook etc.

Er is een contactfomulier op de site aanwezig om uw vraag rechtstreeks bij Elmac Assuradeuren BV neer te leggen. Binnen 3 x 24 uur wordt hierop gereageerd.

Het contactformulier kan niet worden gebruikt voor het aanvragen van een verzekering of het doorgeven van een wijziging.

Protocol inzake conflicterende situaties
Hoewel wij het volmacht bedrijf en onze functie als tussenpersoon in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen en afzonderlijk medewerkers hebben aangewezen voor volmacht- en tussenpersoon activiteiten, is er geen volstrekte taakscheiding.

Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiencyvoordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • de feitelijk leider van het volmacht bedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmacht beleid;
 • indien de in het logboek genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmacht bedrijf of  hoofd volmacht, behoudens kwesties die de relaties van de feitelijk leider betreffen, in dat geval beslist het hoofd volmacht;
 • beslissingen om af te wijken van de in dit logboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
 • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmacht bedrijf of het hoofd volmacht;
 • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmacht bedrijf of het hoofd volmacht en van de volmachtgever.
 • indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.
 • Indien er een belangenverstrengeling dreigt, dragen wij het dossier aan onze risicodragers , die dit dossier vervolgens behandelen en afwikkelen.