Omzetting

We zijn blij dat u klant bent van ons. Om onze toegevoegde waarde aan u als gevolmachtigde te blijven waarborgen hebben wij besloten het assortiment van verzekeringsproducten die we onder ons eigen label voeren te herzien. Daarbij zijn we tot de conclussie gekomen dat het niet in uw belang is om deze producten langer aan te bieden en zijn tot een besluit gekomen per 01 juli 2019 te starten met de lopende verzekeringen voort te zetten onder de actuele productvoorwaarden van onze risicodragers.

WAT VERANDERT ER VOOR U
ELMAC treedt op als gevolmachtigde van Nationale Nederlanden, ASR en DAS Rechtsbijstand en stelt voor u een optimaal verzekeringspakket samen. Het uitgangspunt is een kwalitatief gelijkwaardig of uitgebreider verzekeringspakket zonder significante stijging in de premielast. Een marginale stijging kunnen we helaas niet uitsluiten. 

VERSCHILLEN
We hebben per product een beknopt overzicht samengesteld met de verschillen in de productvoorwaarden uitgaande van de meest uitgebreide dekking. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Product
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
Woonhuisverzekering
Inboedelverzekering
(Gezins-/Kinder-/Persoonlijke) Ongevallenverzekering
Personenautoverzekering
Motorfietsverzekering