Nieuwe voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Aangepaste voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering
De voorwaarden van uw Aansprakelijkheidsverzekering zijn aangepast. U vindt onderaan deze pagina de nieuwe voorwaarden en een overzicht met daarin de verschillen tussen uw oude en nieuwe voorwaarden.

De belangrijkste verschillen zijn:
- We leggen duidelijker en uitgebreider uit wat wij bedoelen met opzet.
- We hebben de dekking van drones aangepast, omdat de wet- en regelgeving hierover is veranderd.
- Staat op uw polisblad dat u een meerpersoons huishouden hebt verzekerd? Dan zijn nu ook verzekerd: uitwonende kinderen tot 18 jaar die in een verpleeginrichting wonen.
- We hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met studie en stage voor uitwonende ongehuwde kinderen. Er is nu alleen dekking voor uitwonende kinderen tijdens een voltijdstudie of een stage gekoppeld aan deze studie. Daarnaast staat nu ook in de voorwaarden dat uitwonende ongehuwde kinderen in Nederland alleen verzekerd zijn tijdens vakantiewerk of een bijbaan als zij ook een voltijdstudie volgen of stage lopen die gekoppeld is aan deze studie.
- Bij joyrijden is de voorwaarde vervallen dat het voertuig met geweld verkregen moet zijn.
- Hebt u de keuzedekking Verhaalsbijstand verzekerd? Dan krijgt u bij een beroep op deze dekking juridische hulp van de deskundigen van DAS Rechtsbijstand. Voortaan krijgt DAS vooraf uw polisgegevens van ons, en niet meer pas bij een schademelding. Zo kan DAS u sneller verder helpen.