Klacht melden

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Binnen 5 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw klacht. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht sturen wij u een inhoudelijke reactie. Mochten wij meer tijd nodig hebben om inhoudelijk op uw klacht te reageren, dan brengen wij u daarvan op tijd op de hoogte.  

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.012366.
U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Aan de behandeling van uw klacht door ons kantoor zijn voor u verder geen kosten verbonden.

Omschrijving van uw klacht.